B2b co to jest

W prowadzeniu przedsiębiorstwa istnieje wiele różnego rodzaju procesów, które muszą zachodzić, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i rozwijać się. Takimi procesami bez wątpienia jest proces sprzedaży i zakupów. W procesie sprzedaży, to przedsiębiorstwo sprzedaje oferowany przez siebie towar lub usługi, dzięki którym zyskuje środki finansowe, w tym może również generować zysk.

W procesie zakupów, to przedsiębiorstwo dokonuje zakupu np. materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, sprzętów, maszyn i urządzeń czy innych usług, które są niezwykle potrzebne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

B2B co to jest?
Skrót b2b pochodzi od angielskich słów business-to-business, oznaczający wszelkie transakcje jakie odbywają się pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. B2B oznacza tylko i wyłącznie transakcje, jakie odbywają się pomiędzy przedsiębiorstwami, nie zaś pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem.

Specjaliści zaznaczają, że współpraca na zasadach B2B jest znacznie inna, niż pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Wiąże się z zupełnie innymi standardami i zasadami, nie tylko ogólnie przyjętymi, ale również przede wszystkim prawnymi. Różna jest także współpraca, pomiędzy przedsiębiorstwami na terenie naszego kraju, a pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na terenie różnych państw.

Aby określić, B2B co to jest, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim podstawowe przepisy, jakie obowiązują w naszym kraju. Należy wziąć pod uwagę m. in. przepisy prawne, skarbowe i wiele innych.

Wiele osób uważa, że w przypadku interesów odbywających się pomiędzy przedsiębiorstwami, są one bardzo znaczące, narzucają wiele trendów, również tych, które występują we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami detalicznymi.

Współpraca taka rozwija się również znacznie szybciej, a zastosowanie w niej techniki jest znacznie większe i szybsze, niż w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami i ich klientami. Dlatego też do funkcjonowania rynku b2b przykładana jest tak duża uwaga.