Czy prince2 pomoże nam skutecznie zarządzać projektami?

Nie ma jednej najlepszej formy lub metodyki zarządzania projektami. Sposób zarządzania projektem powinien być wybrany na podstawie wielu czynników, takich jak złożoność projektu, ilość i ważność wymaganej dokumentacji sporządzanej podczas jego realizacji, stopień krytyczności projektu w stosunku do osób trzecich, będących użytkownikami produktu lub usługi i wielu innych.

Project management szkolenia pozwalają dobrać odpowiednią technikę właśnie w oparciu o tym podobne czynniki. Ostatnio najwięcej mówi się o zarządzaniu zwinnym, nastawionym na elastyczność zespołu i szybkie rozwiązywanie problemów na bieżąco.

System ten ma swoje plusy, jednak może zostać zintegrowany z elementami innych typów zarządzania, dla przykładu z Prince2. Prince2 jest unowocześnioną formą Prince i jest idealny do zaimplementowania w kontrolowanych środowiskach o pewnym stopniu złożoności i krytyczności. Jest to metodologia oparta na ścisłym przestrzeganiu pewnych procesów, niezbędnych do wykonania produktu lub usługi w określony sposób.

Procesy te jednak nie gwarantują, że nie pojawią się problemy, które będzie trzeba rozwiązywać szybko i na bieżąco. Mogą też zmienić się wymagania lub oczekiwania klienta, jak i sposoby weryfikacji, czy produkt / usługa są realizowane w zamierzony i oczekiwany przez klienta sposób. Dobrze jest połączyć Prince2 z Agile i Scrumem.

Szkolenie product owner pomoże zapoznać się z obowiązkami, którymi obarczony zostanie właściciel produktu, odpowiedzialny głównie za wzorową komunikację podczas realizacji projektu. Szkolenie scrum master wprowadza w tajniki pracy osoby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, kiedy członkowie zespołu napotykają na problem wymagający szybkiej interwencji w celu doprowadzenia projektu do końca.

Szkolenie scrum developer jest z kolei szkoleniem teoretyczno-praktycznym, przygotowującym wszystkich członków zespołu do zapoznania się z technikami wdrażania standardów metodyki Agile do swojej codziennej pracy. Pomyślne zastosowanie odpowiedniego wariantu zarządzania projektem gwarantuje osiągnięcie sukcesu.