person holding white printer paper

Czy ze scruma korzystają tylko informatycy?

Czy ze scruma korzystają tylko informatycy?

Scrum dzisiaj to coraz częściej stosowana metodyka agile, który jest z kolei coraz częściej stosowanym systemem zarządzania. Panuje pewien powszechny pogląd, że z programu scrum korzystają tylko i wyłącznie informatycy. Czy jest to w zasadzie prawda? Otóż nie do końca…

Co to jest scrum?

Cóż na początku warto w zasadzie powiedzieć nieco o tym, czym jest w zasadzie scrum. Generalnie podkreślmy – to nie jest system zarządzania projektami, tylko po prostu jego metodyka. Nie można zatem korzystać tylko i wyłącznie ze scrum, ignorując przy tym w ogóle agile.

Już tutaj w zasadzie widać, że skoro scrum jest nierozerwalnie związany z agile, a agile nie używają tylko i wyłącznie informatycy, to w zasadzie scrum również będzie wykorzystywany prze osoby z innej branży. Ale idżmy dalej..

Jak zaś dokładniej wygląda ten scrum?

Otóż tutaj mamy do czynienia ze specyficznym zespołem, w którym pojawia się product owner, scrum developer oraz scrum master. Więcej o tych rolach można dowiedzieć się na odpowiednich kursach, takich jak szkolenie product owner, szkolenie scrum developer, szkolenia scrum master. Mówiąc jednak krótko dość – scrum master czuwa nad całym procesem realizacji, jest też niejako coachem i wyrocznią właśnie w sprawach związanych ze scrum.

Product owner odpowiada przede wszystkim za relacje z klientami, za negocjacje, czy wszystko jest tak, jak chcą, czy kolejne etapy realizacji spełniają ich życzenia. Jest jeszcze oczywiście scrum developer, czyli specjalista, członek zespołu scrum.

Generalnie rzecz ujmując warto zwrócić uwagę na to, że nie mamy tu żadnego computer ownera czy też programm ownera. Jest product owner.

Zasadniczo bowiem scrum to właśnie jest metodyka, która w odróżnieniu od niektórych innych metodyk agile jak kanaban, ma właśnie na celu pomóc uzyskać w efekcie bardzo konkretną i realną rzecz.

Taką właśnie jak jakiś produkt – nową serię koszulek, program komputerowy, stronę, serię mebli, dom…. Możliwości jest wiele i zdecydowanie nie tylko informatycy korzystają ze scrum.