Photo By Towfiqu Barbhuiya

Czym jest zarządzanie projektami PMI?

Czym jest zarządzanie projektami PMI?

Zarządzanie projektami stanowi dość znaczący obszar wchodzący w skład inżynierii oprogramowania. Jego celem nadrzędnym jest poniesienie jakości oraz efektywności wszystkich działań, jakie łączą się z wytwarzaniem systemów informatycznych. PMI czyli Project Managment Institute to organizacja o międzynarodowym zakresie działania, która w swoich strukturach skupia firmy, a także osoby zajmujące się wytwarzaniem projektów.

W związku z tym, że w organizacji aktywnie działa mnóstwo doświadczonych osób z umiejętnościami precyzyjnej analizy poszczególnych przypadków w bardzo różnych aspektach aktywności, możliwe było wypracowanie tych najlepszych metodyk, które pozawalają na efektywne realizowanie wielu projektów. Tu warto wspomnieć o jednej, niezwykle istotnej kwestii. Otóż PMI zawsze traktuje zarządzanie projektami jako samodzielną profesje, dlatego też w każdym wydawanym przez organizację przewodniku zawarte zostają podstawowe założenia i wskazówki dla pracujących pośrednio bądź bezpośrednio nad realizacją danego projektu.

Według PMI każdy projekt charakteryzowany jest jako działania, które:

 • wykonywane są przez ściśle wyznaczoną do tego grupę ludzi,
 • realizowane efektywnie nawet jeśli posiadane przez zespół zasoby są nieco ograniczone,
 • wszystkie działania są odpowiednio zaplanowane, realizowane oraz kontrolowane.

W związki z tym, że zdecydowana większość realizowanych projektów (nie tylko tych, które opierają się na zasadach wyznaczonych przez PMI), to działania znacznie ograniczone w czasie, które podejmowane są wówczas, gdy konieczne jest wykonanie unikatowego produktu czy też usługi. Ponadto warto wiedzieć, że według PMI każdy projekt jest rozważany i analizowany w perspektywie czasu, począwszy od jego rozpoczęcia aż do zakończenia (jest to tak zwany cykl życia produktu).

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji danego projektu, w tym celu powoływany jest specjalny zespół, któremu przydzielane są poszczególne zadania do wykonania przy realizacji danego przedsięwzięcia. Bardzo istotne znaczenie w tym przypadku ma to, aby każdy projekt był unikatowy, co oznacza, że jego twórcy musza się nad mim bardzo skupić postarać się o wymyślenie i stworzenie czegoś pionierskiego.

Zarządzanie projektami, według przewodnika PMI, wykorzystuje wiedzę, umiejętności, narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie realizacji wymagań projektowych.

Wszystkie te elementy doskonale sprawdzą się przy wykorzystaniu na takich etapach jak:

 • inicjacja,
 • planowanie,
 • wykonanie poszczególnych zadań i etapów projektu,
 • nadzór nad przebiegiem prawidłowej realizacji projektu,
 • zamknięcie projektu.

Zarządzanie projektami to obszar niezwykle złożony, będący interdyscyplinarną dziedziną wiedzy. Znaleźć tu można zarówno elementy związane z psychologią, jak i statystką. W zarządzaniu projektami ogromną rolę odgrywa przede wszystkim jasny opis celu jakim kieruje się dany projekt (tu bardzo ważne jest określenie bardzo dokładne wszystkich kryteriów zmierzających do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów projektowych).

Według PMI cykl życia każdego projektu podzielić można na 9 etapów:

 1. zarządzanie integracją,
 2. zarządzanie zakresem,
 3. zarządzanie czasem,
 4. zarządzenie kosztami,
 5. zarządzanie jakością,
 6. zarządzanie ludźmi,
 7. zarządzanie komunikacją,
 8. zarządzanie dostawami,
 9. zarządzanie ryzykiem.

Bardzo charakterystyczne dla metodyki PMI jest procesowe podejście do realizacji projektu. Takie podejście oparte jest przede wszystkim na znacznym zminimalizowaniu niepewności co do końcowego rezultatu realizacji projektu. W zdecydowanej większości przypadków organizacje wykonujące projekt dzielą go na fazy realizacji w celu lepszego zarządzania i nadzoru nad wynikami.

W całym cyklu życia projektu występuje pięć punktów węzłowych:

 1. punkt węzłowy 0 to koncepcja., badanie oraz definiowanie celu projektu,
 2. punkt węzłowy 1 to koncepcja, demonstracja oraz akceptacja,
 3. punkt węzłowy 2 to rozwój i akceptacja,
 4. punkt węzłowy 3 to produkcja i akceptacja,
 5. punkt węzłowy 4 to główne modyfikacje i akceptacja.