brown and black jigsaw puzzle

Design thinking – nowatorski sposób rozwiązywania problemów

Design thinking polega na koncentrowaniu się na potrzebach użytkownika i konsumenta. Takiego sposobu myślenia używa się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów, czy usług, a także do rozwiązywania specyficznych problemów.

Design thinking to jednak nie tylko narzędzia, środki i metody. To nade wszystko skonkretyzowany sposób postrzegania rzeczywistości oraz prowadzenia własnych działań. Ci, którzy tego nie rozumieją nie potrafią zastosować tego sposobu myślenia w praktyce, w codziennym życiu – nie tylko zawodowym i biznesowym, ale także prywatnym.

Trenerzy podczas szkolenia stawiają przede wszystkim na praktykę, ćwiczenia i zdobywanie umiejętności, a nie tylko teoretycznej wiedzy. Dlatego też wszyscy uczestnicy opisywanego szkolenia ćwiczą moderowanie pracy grupy pod okiem nauczycieli. Ponadto, każdy z uczestników zapoznaje się z narzędziami, środkami, mechanizmami i metodami stosowanymi na poszczególnych etapach procesu kreatywnego.

Podczas szkolenie wszyscy uczą się przeprowadzać daną grupę, czy zespół od potrzeby, poprzez inspirację i działania, aż po rozwiązanie. Szkolenie opracowane zostało przez doświadczonych trenerów w oparciu o dokładny i szczegółowy model procesu myślenia kreatywnego. W końcu, podczas warsztatów wykorzystywane są techniki warsztatu improwizacji, co pozwala na naukę budzenia kreatywności w procesie projektowania.

Proces design thinking składa się z kilku następujących po sobie etapów. Najpierw występuje etap empatii, podczas którego odkrywa się realne potrzeby i motywacje grupy docelowej. Następnie synteza – polegająca na wyciągnięciu wniosków z badania użytkowników i zdefiniowania wyzwania projektowego. Po niej następuje etap generowania pomysłów, podczas którego członkowie grupy wymyślają jak najwięcej możliwych rozwiązań problemu.

Następnie przechodzi się do etapu prototypowania, w którym dokonywana jest selekcja pomysłów, a następnie wykonuje się interaktywny prototyp. W końcu, następują fazy testowania i wdrażania. W pierwszej z nich testuje się prototyp z klientem, wprowadzając kolejne poprawki aż do osiągnięcie gotowego rozwiązania. W drugim wykonuje się „ostatnie szlify” i wdraża wypracowane rozwiązanie w życie.