Young People Discussing Project in Office

Jak działa agile?

Agile jest słowem, które obiło się o uszy każdej osobie pracującej w grupach projektowych, zwłaszcza tych związanych z oprogramowaniem. Nie każdy jednak wie, co ono tak naprawdę oznacza i w jaki sposób funkcjonuje. Zacznijmy od początku.

Agile jest jednym z obowiązujących obecnie standardów project managementu, czyli zarządzania projektami. Samo zarządzanie projektami zaś to wszelkie działania podejmowane przez liderów i członków grup projektowych służące realizacji wszelkich związanych z nimi celów.

Wymaga ono specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także śledzenia nowych trendów z zakresu zarządzania. Agile powstał wówczas, gdy tradycyjne kaskadowe podejście do zarządzania projektami przestało działać w starciu z coraz bardziej ryzykownymi, a tym samym nieprzewidywalnymi projektami związanymi z oprogramowaniem.

Według tak zwanego manifestu agile ludzie i ludzkie interakcje są ważniejsze od procesów i narzędzi, współpraca z klientem od biernych ustaleń, działające oprogramowanie od dokumentacji, zaś reagowanie na zmiany od podążania za planem.

Agile, w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu zarządzania zakłada, że nie da się przewidzieć wszystkich kwestii związanych z danym projektem, zwłaszcza jego oddalonymi w czasie elementami.

Z tego powodu nie pracuje się nad danym projektem całościowo, a dzieli go na mniejsze etapy. Jest to podejście zarówno racjonalne, funkcjonalne, jak i skuteczne. Dla wszystkich osób pragnących poznać tajniki agile polecane są szkolenia biznesowe z tego zakresu.

Agile project management szkolenie

Agile szkolenia polecane są dla dyrektorów i managerów, kadry kierowniczej, kierowników i liderów grup projektowych, członków tych grup oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoje zawodowe kompetencje o cenioną wiedzę i umiejętności. Uczestnicy szkoleń z zakresu agile poznają wszelkie tajniki tej metody, których wdrożenie przełoży się na sukces w realizowaniu projektów, co przyniesie wymierne korzyści dla danego przedsiębiorstwa.