Man recording a new song

Jak rozpocząć pracę zdalną?

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie nowe formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory rzadko wybierana przez dyrektorów firm. Każda forma pracy ma swoje plusy i minusy, istnieją też podstawowe założenia, z którymi trzeba się zapoznać, by nie zostać zaskoczonym faktami.

Jeśli chodzi o przejście na pracę zdalną, może zostać zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zapewnienie sobie klarowności w realizowaniu zadań i czasem wypada sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem zmiany trybu wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Nie każdy ma odpowiednie warunki mieszkaniowe czy rodzinne, by w prywatnym lokalu wykonywać swoje obowiązki – co w takim przypadku? To na zlecającym pracę zdalną spoczywa obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, nie koniecznie musi być to mieszkanie zatrudnionego.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas których przełożeni uczą się korzystania z tej metody. Poznają też różnorodne narzędzia do wykorzystania w swojej branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka decyzja ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną powinna zadbać o wyposażenie pracownika w niezbędny sprzęt, nawet jeśli wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba ma odpowiednio zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i skuteczność realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Gdy z jakiegoś względu nie jest to możliwe przypomnieć należy swoim pracownikom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.