Jak wygląda kontrola finansów w dziale płac?

Finanse stanowią rzecz całkiem oczywistą i bardzo potrzebną w każdej firmie. Co naturalne – dbamy o to, aby w finansach wszystko się zgadzało i aby oczywiście zyski firmy były jak największe. Tu jednak potrzebna jest pewna kontrola finansów. Kto ją przeprowadza? Jak to w zasadzie powinno wyglądać?

Kontrola finansów

No właśnie – na początek należy podkreślić, że nie ma jednej ogólnej metody kontrolowania finansów, która to bezwzględnie musi być zastosowana w każdej firmie. Co więcej nie jest nigdzie określone, kto dokładnie musi dokonywać takich kontroli. Co jest w zasadzie bardzie ciekawe, to nigdzie nawet nie zostało to jakkolwiek opisane, że takie kontrole muszą być wykonywane. Jak zatem powinno się to odbywać w firmie? Kto powinien sprawować pieczę nas finansami?

Standardowo finansami zajmują się księgowe w dziale kadr i płac. One jednak odpowiadają niejako za samą bardzo praktyczną stronę – mianowicie dbają o płacenie rachunków, wypłacanie wynagrodzeń, podliczanie zysków itp. Tu oczywiście kontrola powinna mieć niejako dwa różne etapy.

Przede wszystkim będzie to kontrola wewnętrzna – możemy mieć jedną inną naczelną księgową, czy pracownika wydelegowanego właśnie do sprawdzania co jakiś czas finansów w firmie. Można także pomyśleć nad innym rozwiązaniem, a mianowicie wprowadzić kontrolę zewnętrzną – taka kontrola na pewno będzie obiektywna i ie da się jej łatwo przekupić.

Warto jednak zaznaczyć, że finansami w firmie zajmuje się jeszcze wiele innych osób. Wymienić tu chociażby trzeba pracowników rekrutujących, którzy proponują nowym osobom pewne wynagrodzenie i podpisują z nimi umowy, kierowników, którzy rozdysponowują pieniądze na dany projekt, zarządców, dyrektorów. Na każdym takim szczeblu powinna zostać wprowadzona odpowiednia kontrola.

Szkolenia z finansów

Jak jednak będzie to wyglądało od strony praktycznej? Otóż warto w tym momencie zainwestować w szkolenie controlling finansowy oraz w szkolenie kadry i płace – z nich dowiemy się wszystkich najważniejszych wiadomości.