Duych Gamma Zaplecza 534.jpg

Jak wygląda zarządzanie projektami w dużych organizacjach?

Duże organizacje o charakterze korporacyjnym rządzą się swoimi prawami. Pewne procesy są w nich o wiele bardziej złożone niż w mniejszych przedsiębiorstwach. Sam logistyczny aspekt komunikacji wewnątrz takiej dużej organizacji wymusza takie różnice.

Najczęstszymi przykładami jest tu wieloetapowe zatwierdzanie dokumentów w złożonym procesie ich obiegów oraz złożonością procesu zarządzania projektami. Ta druga kwestia związana jest z tym, że współczesne duże organizacje funkcjonują coraz częściej w trybie projektowym.

Oznacza to, że na potrzeby kolejnych realizowanych projektów powoływane są zespoły do ich wykonania. Takie podejście, wraz z wyborem odpowiednich kursów, np. szkolenie agile foundation  bądź szkolenie scrum zapewnia efektywność zarządzania projektami w dużych organizacjach.

W skład poszczególnych zespołów wchodzą osoby z różnych działów. Dzięki temu, że dysponują oni różnymi kompetencjami, wiedzą i umiejętnościami każdy z nich pełni w zespole inną rolę, wprowadza inne spojrzenie na kolejne etapy projektu. Członkom zespołu zostają przypisane role i zadania zgodne z ich kompetencjami.

Dzięki uprzedniemu rozpisaniu całego projektu, każdy wie za jaki jego wycinek odpowiada i w jakim terminie powinien zrealizować swoje zadania, aby nie zaburzyć efektywności realizacji całego projektu.

Nad całością projektu powinien czuwać project manager zwany także skrótowo „PM”. To osoba, która odpowiada za projekt i kontroluje czy kolejne etapy i zadania w ramach projektu realizowane są terminowo. W razie potrzeby przypomina o zbliżającym się terminie lub dokonuje korekty planu w oparciu o aktualną sytuację i wyznacza nowy deadline. Projektowego zarządzania projektami można się nauczyć.

Ze względu na dużą efektywność, a co za tym idzie popularność tej metody na rynku nie brakuje szkoleń o tematyce „szkolenie zarządzanie ludźmi” czy też „zarządzanie projektami szkolenie Warszawa”.

Ze względu na to, że o profesji project managera mówi się jako o jednym z najbardziej pożądanych współcześnie zawodów, doszkolenie się w tym zakresie może okazać się trafioną decyzją, która pchnie naszą karierę zawodową na zupełnie nowe tory.