Jak wyglądała nowelizacja ustawy prawo wodne w 2019 roku?

Najnowsza nowelizacja prawa wodnego miała miejsce w 2019 roku. Nową ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmienia ona dla polskich użytkowników wód całkiem sporo. Przede wszystkim, jest bardziej kompatybilna z dyrektywami Unii Europejskiej pod wieloma względami. Zmieniają się dla przykładu wykazy elementów podczas opracowywania strategii morskich.

Nowa dyrektywa wprowadza również ustalenia dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolniczych źródeł w postaci azotanów. Ponadto, Wody Polskie, czyli organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego, otrzymały lub przejęły więcej kompetencji niż było to dotychczas.

W samej terminologii pojęć związanych z prawem wodnym nastąpiły nowe zmiany, uaktualniając słownictwo niezbędne do właściwej komunikacji. Oprócz tego typu zmian, finansowanie niektórych zadań administracji wodnej uległo zmianie, a pozwolenia i zgody wodnoprawne także będą wydawane na innych podstawach niż miało to miejsce do tej pory.

Zmiany te mogą wydawać się mniej lub bardziej korzystne dla wielu osób bezpośrednio dotkniętych nowelizacjami prawa. Nie tylko prawo wodne uległo zmianie, dlatego dla niektórych sektorów bardzo ważne będą również zmiany w innych prawach.

Szkolenia prawo wodne są pierwszym krokiem, by zaktualizować swoją wiedzę i przekonać się, czy zmiany w prawie są istotne z punktu widzenia naszego biznesu. W niektórych sektorach nie bez znaczenia pozostaną ochrona środowiska szkolenia – chociażby dla sektora rolniczego, którego ograniczeniem stała się emisja azotanów do wody.

Gospodarka wodno ściekowa szkolenie to świetny powód, by przekonać się, co w prawie piszczy dla tych, których życie biznesowe kręci się wokół tematu oczyszczania ścieków. Nie zapomnijmy, że i gospodarka odpadami szkolenia może być równie ważnym tematem ze względu na zmiany, które dotyczą przede wszystkim sposobów rejestrowania zarządzania odpadami oraz regulują stawki cenowe za wywóz posortowanych śmierci.

Nie wszystkie te zmiany będą miały to samo znaczenie dla wszystkich firm, ale dzięki szkoleniom już dzisiaj dowiesz się, jakie prawa znajdą w Twoim przypadku zastosowanie.