Metody Img 757.jpg

Jak zmieniły się metody zarządzania na przestrzeni czasu?

Coraz większe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania sprawiły, że i metody zarządzania zmieniały się w miarę upływu czasu. Od początku zarządzanie opierało się na spisie zadań niezbędnych do realizacji projektu, następnie próbowano oszacować ryzyko i ewentualne przeszkody stające na drodze realizacji projektu, a w końcu – postawiono na wszechstronność pracowników zespołu.

Od projektów, którymi zarządzano metodą wodospadową/kaskadową w stylu: zrób, przetestuj, zweryfikuj, powtórz, zaczęto przechodzić do realizacji projektów w sposób modularny, a następnie – zwinny. Agile, inaczej zwane zwinnym zarządzaniem, jest przykładem ewolucji w zarządzaniu projektami. Jest wynikiem doświadczenia zebranego przez dziesiątki lat na podstawie projektów różnego rodzaju.

Agile nie zawsze jest możliwe do zaadaptowania do danego typu projektu – o czym instruują project management szkolenia – ponieważ stawia on na pewne standardy i jakości, które nie zawsze muszą znaleźć zastosowanie w projektach, gdzie tylko podejście kaskadowe lub modularne wystarczyłoby do osiągnięcia zamierzeń projektowych.

Szkolenie product owner pozwala zapoznać się z oczekiwaniami w stosunku do osoby odpowiedzialnej w pierwszej kolejności za komunikację z klientem. Osoba ta przejmuje na siebie odpowiedzialność na produkt i nie powinna dodatkowo przyjmować na siebie odpowiedzialności wynikającej z funkcji developera czy scrum mastera.

Właściciel produktu powinien skupić się na zbieraniu wymagań od klienta i przekazywaniu ich w taki sposób zespołowi, aby można było przenieść je i „przetłumaczyć” na sprecyzowanie odpowiednich zadań niezbędnych do pomyślnego ukończenia projektu.

Szkolenie scrum master przekazuje informacje niezbędne do prawidłowego i odpowiedzialnego podejścia do przeszkód lub problemów pojawiających się podczas realizacji projektu. Szkolenie scrum developer powinien przejść każdy, kto dołącza do zespołu zwinnego, aby zapoznać się bliżej z własnymi obowiązkami oraz standardami, jakie do projektu zostaną wniesione przez Agile i Scrum.