Busy manager

Kto zajmuje się kierowaniem projektem w firmie?

Zarządzanie firmą poprzez realizację projektów stało się od pewnego czasu coraz częściej stosowaną praktyką. Nic w tym dziwnego, bowiem projekty to niezwykle skuteczna metoda realizacji zadań, efektywna i niezwykle ekonomiczna. Jednak nie zawsze przedsiębiorcy wiedzą, w jaki sposób poprowadzić zarządzanie projektem. Z pomocą przychodzą wtedy szkolenia biznesowe takie jak np. project management szkolenia.

Choć przedsiębiorca, a nierzadko również cały zarząd w firmie odpowiedzialny jest za kierowanie firmą, to w przypadku samych projektów sprawa wygląda nieco odmiennie. Chcąc skutecznie zarządzać projektem koniecznym jest powołanie kierownika projektu.

Jest to zwykle osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i zdolności organizacyjne. Takiej osobie powierza się wszystkie działania związane z realizacją danego projektu.

Należy przy tym określić również czas, w jakim dany projekt ma zostać zrealizowany, a także budżet, jaki zdecydujemy się przeznaczyć na dane zadanie. Następnie wszystkie działania, koordynowanie ich oraz odpowiedzialność za realizację spoczywają już na kierowniku projektu. Dobrze, gdyby posiadał on odpowiednią wiedzę ze szkolenia scrum bądź agile pm foundation.

Jeden kierownik projektu powinien kierować wyłącznie jednym projektem w danym czasie. Dzięki temu może skupić się na swoich zadaniach i rzeczywiście ma szansę w pełni wykonać powierzone zadanie.

Jednak kierowanie tym konkretnym projektem należy powierzyć wyłącznie kierownikowi, a przedsiębiorca czy też zarząd bądź jego członkowie nie powinni udzielać się w kierowaniu projektem ani też nie powinni podejmować żadnych decyzji.

Ponieważ kierownik projektu jest rozliczany za swoją pracę i za terminową realizację projektu wraz z ustalonym budżetem, wszelkie działania osób trzecich mogą pokrzyżować plany kierownika i spowodują, że nie dojdzie do prawidłowej realizacji zadań.

Jeśli więc w przedsiębiorstwie oczekuje się, że za projekt odpowiedzialność weźmie kierownik projektu, musi on być również jedyną osobą mającą wszelkie prawa decyzyjne w zakresie tego konkretnego projektu. Wówczas zadania będą mogły być realizowane możliwie jak najlepiej, a całe przedsięwzięcie będzie miało szansę zostać poprawnie wykonanym.