Uwag Gamma Zaplecza 748.jpg

Na co zwrócić uwagę zarządzając projektami?

Zarządzanie grupą ludzi to nie lada wyzwanie. Wyzwanie to jest tym większe im więcej zadań i projektów zarządzany zespół realizuje. Bycie managerem to praca pełna wyzwań. Jakie konkretnie wyzwania stoją przed nami jeśli jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie projektem? Czy szkolenia scrumpomogą nam w realizacji projektów?

Po pierwsze czas. Jest nieubłagany i nie da się z nim negocjować. Dlatego stanowi jedno z największych wyzwań. Projekty bardzo często realizowane są dynamicznie przez co presja czasu jest naprawdę duża. Drugim poważnym wyzwaniem w procesie zarządzania projektami są sami ludzie. Chodzi tu o ich różnorodność i różnice zdań, które mogą wystąpić. Tutaj przyda się agile project management szkolenie, które poza samym zarządzaniem projektem, nauczy nas również kierowania ludźmi.

Czynnik ludzki stanowi zawsze zagrożenie dla projektu nie tylko ze względu na ryzyko wystąpienia konfliktów i sytuacji sporych, ale także dlatego że ludzie są tylko ludźmi – mają swoje zobowiązania poza pracą, swoje problemy, mogą mieć gorszy dzień pod względem nastroju czy też samopoczucia.

To wszystko może odbić się na pracy. Weźmy pod uwagę przykładową sytuację, w której zespół realizuje pewien projekt. W grupie pracowników znajduje się tylko jeden grafik. Jeśli ten ulegnie wypadkowi lub też się rozchoruje realizacja całego projektu może okazać się zagrożona.

Oczywiście nie ma sytuacji bez wyjścia, ale szukanie na szybko zewnętrznego grafika może okazać się stresująca i spowodować, że projekt zostanie zrealizowany, ale nie w takiej jakości jaką moglibyśmy osiągnąć działając spokojnie i zgodnie z planem.

Kolejnym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu, także dotyczącym ludzi jest konieczność wypracowania odpowiedniej komunikacji między pracownikami. Jeśli zapanuje chaos, a obieg informacji nie będzie właściwy może okazać się, że pewne strumienie projektu nie zostaną wykonane prawidłowo i czasowo, nie dlatego że komuś zabrakło kompetencji, ale po prostu dlatego, że dana osoba czy też zespół nie posiadał wiedzy o tym czego się od niego oczekuje i w jakim terminie powinien wywiązać się ze swojej części zadania.

Aby uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zarówno zasobami ludzkimi, jak i projektami warto wyszukać odpowiednie szkolenie. Możemy tego dokonać bardzo prosto za pomocą haseł takich jak „zarządzanie projektami szkolenie Warszawa” czy też szkolenie zarządzanie ludźmi.