Szkolenie z negocjacji

Negocjacje czyli sztuka odpowiedniego prowadzenia rozmowy z klientem, w celu uzyskania jak najlepsze oferty dla nas. Same negocjacje są bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu osób chcących uzyskać korzystniejszą ofertę, niż zakłada to sam sprzedawca. Oczywiście negocjacje nie odnoszą się tylko do handlu, ale równie często (a nawet częściej są wykorzystywane w biznesie).
Same negocjacje są dwustronną formą komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia. Należy rozróżnić pojęcie negocjacji, od skutecznych negocjacji, gdyż te drugie w głównej mierze skupiają się na wykorzystaniu znakomitych i niepowtarzalnych umiejętności osób jakimi są adwersarze. To oni muszą w skuteczny sposób rozróżnić potrzeby ludzkie, dzięki czemu są oni w obiektywny sposób uczestniczyć w negocjacjach, bez ryzyka udziału subiektywnej oceny.
Tak naprawdę występują cztery główne fazy negocjacji, z czego pierwsza odnosi się do oddzielenia ludzi od problemu, tak by nie górowały w nich emocje, które dają niepełny wgląd w sytuację. Drugim etapem jest skupienie się na interesach poszczególnych grup, nie zaś na stronach jakie one reprezentują, dzięki czemu obiektywnie możemy zdecydować o warunkach jakie są najważniejsze dla danej sytuacji.
Kolejny etap to poszukiwanie możliwych rozwiązań zapewniających korzyści dla obu stron konfliktu. Nie ma co ukrywać, że jest to jeden z najtrudniejszych momentów, przez który, wiele negocjacji jest skazanych na porażkę. Ciężko jest zadowolić obie strony, dlatego też zawsze należy dokładniej przygotować się to tego etapu.

Ostatnim zadaniem jest wymuszenie na obu stronach wypracowanego zdania, bo to, że zgodzą się one na postawione założenia nie jest jednoznaczne z tym co uważają one na słuszne. Negocjacje są bardzo ważne dla obu stron konfliktów, jak i umiejętności które są wymagane od negocjatorów. Chcąc więc zdobyć takie umiejętności dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji szkoleń, które są dostępne zarówno w stacjonarnych placówkach, jak i poprzez platformy internetowe.